Postępowanie 261-17/13. Remont i przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Zygmunta Wróblewskiego 6 w Krakowie na siedzibę Instytutu Książki

Termin składania ofert: 05.12.2013 r., godz. 12:00

UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dokumentacja projektowa - jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego za pośrednictwem protokołu FTP pod adresem:

ftp://redakcja.instytutksiazki.pl

login:przetarg

hasło: wroblewskiego6

 

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na dzień: 06.12.2013 r., godz. 10:30

 

23.12.2013 r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty