Postępowanie 261-16/13. Druk i dostawa czasopism, książek, katalogów i ulotek reklamowych dla Instytutu Książki

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.doc)

- Ogłoszenie o zamówieniu Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr 2013/S 206-357211 (.pdf)

 

Termin składania ofert: 29.11.2013 r. godz. 12:00

UWAGA: Miejsce składania ofert: Warszawa, Dział Wydawnictw Instytutu Książki, al. Niepodległości 213, pokój 1290

 

16.12.2013 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty