261-13/19 Usługa sprzedaży i dostarczania krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych - wyjaśnienia SIWZ 1

Przetarg nieograniczony na usługę sprzedaży i dostarczania krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych
 
Termin składania ofert: 21.08.2019 r. do godz. 12:00.
 
14.08.2019
Wyjaśnienia SIWZ nr 1