261-11/19 Dystrybucja pakietów (książka i broszura) oraz materiałów promocyjnych (plakatów, kart, naklejek, przypinek, stojaków składanych) do bibliotek na terenie Polski

Przetarg nieograniczony na usługę dystrybucji pakietów (książka i broszura) oraz materiałów promocyjnych (plakatów, kart, naklejek, przypinek, stojaków składanych) do bibliotek na terenie Polski