261-07/19 druk papieru i kopert firmowych, plakatów, zakładek i bloczków w podziale na 2 części

12.04.2019 r.

Termin składania ofert: do 24.04.2019 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert: godz. 12.15

19.04.2019 r.

Modyfikacja SIWZ - aktualizacja Formularza ofertowego

Uwaga: zmiana terminu składania ofert. Aktualny termin składania ofert: 26.04.2019 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert: 12:15.