261-04/19 Druk książki kartonikowej dla dzieci oraz broszury

26.02.2019 r.

Termin składania ofert: 29.03.2019 r. do godz. 12.00

25.03.2019 r.

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ

Uwaga - zmiana terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert: 03.04.2019 r., do godz. 15:00.

26.03.2019 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ 2