261-02/19 Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Instytutu Książki

Zamawiający informuje, że zamówienie na wykonanie usług pocztowych i kurierskich dla Instytutu Książki, numer postępowania 261-02/19, zostało udzielone w dniu 01.03.2019 r. wykonawcy: Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa za kwotę 463.934,25 zł brutto.