261-17/18 dostawa, wdrożenie i konfigurację licencji oraz wdrożenie narzędzia DAM (database activity monitoring) - wyjaśnienia SIWZ nr 2

05.10.2018 r.

Przetarg nieograniczony na dostawę, wdrożenie i konfigurację licencji oraz wdrożenie narzędzia DAM (database activity monitoring)

15.10.2018 r.

W związku z omyłką dotyczącą kwoty wadium w ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający dokonuje poprawy ogłoszenia.

26.10.2018 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ 1

31.10.2018 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ 2

 

UWAGA. Zmiana terminu składania ofert: 14.11.2018 r., do godz. 12:00