261-17/18 dostawa, wdrożenie i konfigurację licencji oraz wdrożenie narzędzia DAM (database activity monitoring)

05.10.2018 r.

Przetarg nieograniczony na dostawę, wdrożenie i konfigurację licencji oraz wdrożenie narzędzia DAM (database activity monitoring).

Termin składania ofert: 12.11.2018 r. do godz. 12:00