261-14/18 druk i dostawa plakatów, zakładek, notesów, ulotek, kart i naklejek dla Instytutu Książki w Krakowie w podziale na 10 części

02.08.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1-9