261-11/18 druk książki kartonikowej dla dzieci oraz broszury – nowy nakład

22.06.2018 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ 1

Uwaga: zmiana terminu składania ofert: do 09.06.2018 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert: 12.15