261-09/18 Usługa dystrybucji materiałów Instytutu Książki na oddziałach położniczych na terenie Polski

13.04.2018 r.

- Ogłoszenie o zamówieniu BZP,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- Załączniki 1-5 (wersja edytowalna),

18.04.2018 r.

- wyjaśnienia treści SIWZ 1

 

Termin składania ofert: 23.04.2018 r., do godz. 12.00