261-08/18 druk i dostawa plakatów, zakładek i notesów dla Instytutu Książki w Krakowie

10.04.2018 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania