261-23/17 Dostawa, montaż, wdrożenie i konfigurację sprzętu IT i oprogramowania tworzącego nowy węzeł systemu MAK+ dla Instytutu Książki w Krakowie - wybór oferty - sprostwanie

16.02.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprostowanie