261-22/17 świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Instytutu Książki

Zamawiający informuje, że zamówienie na wykonanie usług pocztowych i kurierskich dla Instytutu Ksiażki, numer postępowania 261-22/18, zostało udzielone wykonawcy: Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.