261-23/17 Dostawa, montaż, wdrożenie i konfigurację sprzętu IT i oprogramowania tworzącego nowy węzeł systemu MAK+ dla Instytutu Książki w Krakowie - wyjaśnienia SIWZ

25.01.2017 r.

Wyjaśnienia SIWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert na: 12.02.2018 r., godz. 12:00