261-18/17 Ochrona fizyczna wraz z obsługą portierni całodobowej w siedzibie Instytutu Książki w Krakowie - udzielenie zamówienia

W dniu 19.12.2017 r. Zamawiający zawarł umowę na wykonanie zamówienia dot. ochrony fizycznej wraz z obsługą portierni całodobowej w siedzibie Instytutu Książki w Krakowie konsorcjum firm: Time Security sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Pukowca 15 oraz Sky One sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Pukowca 15.