261-21/17 Druk i dostawa papieru firmowego, notesów i kart z pozdrowieniami dla Instytutu Książki w Krakowie

08.12.2017 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania