261-17/17 Druk i dostawa czasopism i książek dla Instytutu Książki

27.10.2017 r.

Termin składania ofert: 05.12.2017 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert: godz. 11:15.

 

23.11.2017 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1