261-16/17 Druk książki kartonikowej dla dzieci oraz broszury

17.10.2017 r.

Termin składania ofert: 30.10.2017 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert: godz. 12:15.

23.10.2017 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1

Uwaga: zmiana terminu składania ofert: 31.10.2017 r., do godz. 12:00, Otwarcie ofert godz. 12:15.