261-05/17 Druk książki kartonikowej dla dzieci oraz broszury

  • Drukuj
12.07.2017
 
Termin składania ofert: 17.08.2017 r., godz. 11:00
 
Instrukcja dotycząca wypełniania JEDZ znajduje się na stronie: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf
 
 
28.07.2017 r.
 
Modyfikacja SIWZ i zmiana ogłoszenia o zamówieniu przesłana do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
 
17.08.2017 r.
 
Modyfikacja SIWZ i zmiana ogłoszenia o zamówieniu przesłana do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
 
Zmiana terminu składania ofert: 24.08.2017 r., godz. 12:00