261-09/17 - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kompleksowej kampanii promującej czytelnictwo w Polsce

02.08.2017 r.

Termin składania ofert: 16.08.2017 r. do godz. 12:00

 

11.08.2017 r.

Wyjaśnienia SIWZ nr 1

Zmiana ogłoszenia przesłana do publikacji w DUUE

Zmiana terminu składania ofert: 21.08.2017 r. do godz. 12:00