261-05/17 Druk książki kartonikowej dla dzieci oraz broszury

12.07.2017

Termin składania ofert: 17.08.2017 r., godz. 11:00

Instrukcja dotycząca wypełniania JEDZ znajduje się na stronie: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

 

28.07.2017 r.

Modyfikacja SIWZ i zmiana ogłoszenia o zamówieniu przesłana do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej