261-02/17 Świadczenie usług restauracyjnych na potrzeby IV Kongresu Tłumaczy Literatury Polskiej - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  • Drukuj

Zamawiający informuje, że udzielił zamówienia zamówienie na Świadczenie usług restauracyjnych na potrzeby IV Kongresu Tłumaczy Literatury Polskiej w zakresie części nr 1 i 2 następującym wykonawcom:

- część nr 1 - Hotel „LECH” Przedsiebiorstwo Usługowo Handlowe Renata Lech, Jan Lech – Spółka jawna z siedzibą w Siedlcu 151, 32-744 Łapczyca
- częśc nr 2 - ARS MODI s.c. z siedzibą w Krakowie, ul. 28 Lipca 1943 r. 17A, 30-233 Kraków