261-02/17 Świadczenie usług restauracyjnych na potrzeby IV Kongresu Tłumaczy Literatury Polskiej

Termin składania ofert: do 05.05.2017 r., godz. 16:00

 

05.05.2017 r.

Zmiana terminu składania ofert do 08.05.2017 r., godz. 16:00