261-01/17 Informacja o udzieleniu zamówienia

Zamawiający informuje, że zamówienie na wykonanie „pod klucz” z własnych materiałów ekspozycji promującej polskie książki na targach książki w Bolonii, znak 261-01/17 zostało udzielone Wykonawcy 4e sp. z o.o., ul. Królewskie Wzgórze 25/14, 80-283 Gdańsk w dniu 22.02.2017 r.