261-13/16 Udzielenie zamówienia

Zamawiający informuje, że zamówienie na wykonanie „pod klucz” z własnych materiałów ekspozycji promującej polskie książki na targach książki w Londynie, postępowanie 261-13/16, zostało udzielone wykonawcy: 4e sp. z o.o. ul. Królewskie Wzgórze 25/14, 90-283 Gdańsk.