261-14/16 Udzielenie zamówienia

Zamawiający informuje, że zamówienie na wykonanie usług pocztowych i kurierskich dla Instytutu Ksiażki, numer postępowania 261-14/16, zostało udzielone wykonawcy: Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.