261-10/16 Udzielenie zamówienia

Zamawiający informuje, że zamówienie na świadczenie usług hotelarskich w związku ze Światowym Kongresem Tłumaczy Literatury Polskiej, Kraków 2017, numer postępowania 261-10/16, zostało udzielone w dniu 15.12.2016 r. wykonawcy: Hotels Global Investment Group sp. z o.o., ul. Konopnickiej 33, 30-302 Kraków (dotyczy noclegów w hotelu Hilton Garden Inn w Krakowie)