261-13/16 Wykonanie „pod klucz” z własnych materiałów ekspozycji promującej polskie książki na targach książki w Londynie

14.12.2016 r.

Termin składania ofert: 20.12.2016 r. do godz. 11:00

15.12.2016 r. 

Zmiana zapytania ofertowego

Termin składania ofert nie ulega zmianie.