261-11/16 Przetarg nieograniczony na druk i dostawę czasopism dla Instytutu Książki

23.11.2016 r.

Przetarg nieograniczony na druk i dostawę czasopism dla Instytutu Książki, numer 261-11/16

29.11.2016 r.

- Wyjaśnienia treści SIWZ

Termin składania ofert: 02.12.2016 r. do godz. 12:00

 

03.12.2016 r.

Informacja z otwarcia ofert