261-06/16 Wybór oferty najkorzystniejszej - Wykonanie pod klucz z własnych materiałów ekspozycji promującej polskie książki na targach książki we Frankfurcie nad Menem

12.09.2016 r.

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu ograniczonym na "Wykonanie pod klucz z własnych materiałów ekspozycji promującej polskie książki na targach książki we Frankfurcie nad Menem", numer 261-06/16

13.09.2016 r.

Sprostowanie zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.