261-07/16 Wybór oferty najkorzystniejszej

Przetarg nieograniczony na utworzenie i prowadzenie biblioteki cyfrowej, jako miejsca dostępu do książek dla osób niewidomych i niedowidzących. Postępowanie 261-07/16.

01.06.2016 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej