261-05/16 Dostawa materiałów biurowych, papieru i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla Instytutu Książki

04.04.2016 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert: 08.04.2016 r. godz. 14.00