261-01/16 Unieważnienie postępowania na stworzenie, wdrożenie i utrzymanie biblioteki cyfrowej, jako miejsca dostępu do książek dla osób niewidomych i niedowidzących

Zamawiający informuje, że w dniu 21.03.2016 r. unieważnił postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Stworzenie, wdrożenie i utrzymanie biblioteki cyfrowej, jako miejsca dostępu do książek dla osób niewidomych i niedowidzących (numer 261-01/16)