261-01/16 Stworzenie, wdrożenie i utrzymanie biblioteki cyfrowej, jako miejsca dostępu do książek dla osób niewidomych i niedowidzących

17.02.2016 r.
 
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1
 
29.02.2016 r.
 
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2
 
08.03.2016 r.
 
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3
 
Uwaga: zmiana terminu składania ofert: 11.03.2016 r. godz. 14:10
 
Jednocześnie w związku z pojawiającymi się wnioskami o udostępnienie informacji publicznej w zakresie protokołów z dialogu technicznego, który poprzedził przedmiotowe postępowanie, w załączeniu przesyłam skan protokołów z dialogu.