261-01/16 Stworzenie, wdrożenie i utrzymanie biblioteki cyfrowej, jako miejsca dostępu do książek dla osób niewidomych i niedowidzących

17.02.2016 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1

Uwaga: zmiana terminu składania ofert: 01.03.2016 r. godz. 10:30