261-01/16 Stworzenie, wdrożenie i utrzymanie biblioteki cyfrowej, jako miejsca dostępu do książek dla osób niewidomych i niedowidzących

03.02.2016 r.

Termin składania ofert: 24.02.2016 r., do godz. 14:30.