Postępowanie 261-06/15 Druk i dostawa czasopisma „Nowaja Polsza” dla Instytutu Książki, jego kolportaż i promocja na terenie Federacji Rosyjskiej

15.12.2015 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty