Ogłoszenie o dialogu technicznym

Instytut Książki w Krakowie ogłasza dialog techniczny poprzedzający planowane ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie stworzenia, wdrożenia i utrzymania platformy cyfrowej, jako miejsca dostępu do książek dla osób niewidomych i niedowidzących.

Szczegółowe informacje w załączonym Ogłoszeniu o dialogu technicznym oraz Regulaminie prowadzenia dialogu technicznego.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu do dnia 13.11.2015 r. godz. 16.00.