Postępowanie 261-06/15 Druk i dostawa czasopisma „Nowaja Polsza” dla Instytutu Książki, jego kolportaż i promocja na terenie Federacji Rosyjskiej

Przetarg nieograniczony numer 261-06/15

Druk i dostawa czasopisma „Nowaja Polsza” dla Instytutu Książki, jego kolportaż i promocja na terenie Federacji Rosyjskiej

Termin składania ofert: 25.11.2015 r., godz. 12:30