261-10/14 Druk i dostawa czasopisma „Nowaja Polsza” dla Instytutu Książki, jego kolportaż i promocja na terenie Federacji Rosyjskiej

09-03-2015

informacja o unieważnieniu postępowania