261-07/14 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku garażowego na budynek administracyjny z częścią mieszkalną Kolegium Tłumaczy Instytutu Książki przy ul. Zygmunta Wróblewskiego 6 w Krakowie

Przetarg ograniczony na: "Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku garażowego na budynek administracyjny z częścią mieszkalną Kolegium Tłumaczy Instytutu Książki przy ul. Zygmunta Wróblewskiego 6 w Krakowie"

 
16-12-2014
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty