261-10/14 Przetarg na druk i dostawę czasopisma „Nowaja Polsza” dla Instytutu Książki, jego kolportaż i promocja na terenie Federacji Rosyjskiej

Postępowanie 261-10/14
 
przetarg nieograniczony na druk i dostawę czasopisma „Nowaja Polsza” dla Instytutu Książki, jego kolportaż i promocję na terenie Federacji Rosyjskiejj
 
Termin składania ofert: 02.12.2014 r., do godz. 12:30
 
01.12.2014
Modyfikacja SIWZ (w tym modyfikacja załączników nr 4,6,8 do SIWZ)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu BZP 394006 - 2014
 
UWAGA:
Zmiana terminu składania ofert: 09.12.2014 r., do godz. 12:30