Postępowanie 261-09/14. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Instytutu Książki

Przetarg nieograniczony na dostawę elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Instytutu Książki

Ternin składania ofert: 25.11.2014 r., godz. 12:30

24.11.2014 r.

Wyjaśnienia SIWZ nr 1 i zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana terminu składania ofert na: 27.11.2014 r., godz. 12:30

03.12.2014 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

08.12.2014 r.
Informacja o unieważnieniu wyboru oferty z dnia 03.12.2014 r. i o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej