261-10/14 Druk i dostawa czasopisma „Nowaja Polsza” dla Instytutu Książki, jego kolportaż i promocja na terenie Federacji Rosyjskiej

Postępowanie 261-10/14

przetarg nieograniczony na druk i dostawę czasopisma „Nowaja Polsza” dla Instytutu Książki, jego kolportaż i promocję na terenie Federacji Rosyjskiejj
 
Termin składania ofert: 02.12.2014 r., do godz. 12:30