261-07/14 Druk i dostawa czasopism „Nowaja Polsza” dla Instytutu Książki, jego kolportaż i promocję na terenie Federacji Rosyjskiej

  • Drukuj

Postępowanie 261-07/14

przetarg nieograniczony na druk i dostawę czasopisma „Nowaja Polsza” dla Instytutu Książki, jego kolportaż i promocję na terenie Federacji Rosyjskiej
 
12.11.2014 r.
Informacja o unieważnieniu postępowania