Postępowanie 261-08/14 Druk i dostawa czasopisma „Nowaja Polsza” dla Instytutu Książki, jego kolportaż i promocja na terenie Federacji Rosyjskiej

14.10.2014 r.
Przetarg nieograniczony na: "Druk i dostawa czasopisma „Nowaja Polsza” dla Instytutu Książki, jego kolportaż i promocja na terenie Federacji Rosyjskiej "
 
31.10.2014 r.
Wyjaśnienia treści SIWZ 
 
Termin składania ofert w postępowaniu: 04.11.2014 r., godz. 12:30.