Postępowanie 261-07/14. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku garażowego na budynek administracyjny z częścią mieszkalną Kolegium Tłumaczy Instytutu Książki przy ul. Zygmunta Wróblewskiego 6 w Krakowie

Postępowanie 261-07/14

Przetarg ograniczony na: "Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku garażowego na budynek administracyjny z częścią mieszkalną Kolegium Tłumaczy Instytutu Książki przy ul. Zygmunta Wróblewskiego 6 w Krakowie"

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 16.10.2014 r., godz. 12:00.