261-06/14 Wykonanie „pod klucz” z własnych materiałów ekspozycji promującej polskie książki na targach książki we Frankfurcie nad Menem

Wykonanie „pod klucz” z własnych materiałów ekspozycji promującej polskie książki na targach książki we Frankfurcie nad Menem

Postępowanie 261-06/14

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego Kraków (31-011), ul. Szczepańska 1, II piętro, w sekretariacie, do dnia 03.09.2014 r.  do godz. 12:00. Otwarcie ofert tego samego dnia o godz. 12:15.